Повик

Јавен повик за прибирање на понуди за избирање на физичко лице или фирма за изработка на њеб платформа за млади.

Понудите може да се достават на маил: vilazora@vilazora.org.mk , ole_naumoska@yahoo.com или лично во канцеларијата на ЕД Вила Зора на улица Трајко Панов бр.22 (спроти градинката во дворови)секој работен ден од 08 :00 до 16:00ч, накасно до 30.11.2023 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Резултати од почвата во ВелесРезултати од почвата во Велес

Е.Д.Вила Зора заедно со експерти од ПМФ во Скопје, извршија мерење на загаденоста на почвата во Велес. Во централното градско подрчје, во Градскиот и Младинскиот парк во Велес, на длабочина од

Пријавен е еколошки проблем на Езеро МладостПријавен е еколошки проблем на Езеро Младост

На ден 31.08.2020година во просториите на Еколошко друштво Вила Зора од страна на граѓани пријавен е еколошки проблем на Езеро Младост, каде што се приметени масни дамки на површината на