Прогласена Третата ГМО Слободна Зона во Р. Македонија

Sovetot na Op{tina ^a{ka , na inicijativa na ED Vila Zora koe e ~len na Koalicijata “Makedonija bez GMO”, donese odluka za usvojuvawe na DEKLARACIJA za proglasuvawe na Op{tina ^a{ka za GMO slobodna zona.

Dosega vo Makedonija, so odluka na sovet na op{tina, bea deklarirani dve GMO slobodni zoni i toa Veles i Ohrid. ^a{ka e prvata od ruralna op{tina koja ja podr`a ovaa inicijativa. Samata deklaracija pretstavuva javno izjasnuvawe na gra|anite deka ne sakaat prisustvo na genetski modificirani organizmi vo nivnata `ivotna sredina. Niz Evropa postojat stotici regioni, oblasti i op{tini koi se deklariraat kako GMO slobodni zoni, a vo nekoi od zemjite na EU, GMO slobodnite zoni se za{titeni so zakon.

Vo tekstot na Deklaracijata, me|udrugoto, stoi deka se zabranuva: posejuvawe na GM semiwa, proizvodstvo na GM hrana i prehranbeni produkti od rastitelno ili `ivotinsko poteklo, kako i uvoz i prodavawe na bilo kakov GMO proizvod vo prodavnicite i zelenite pazari.

So usvojuvawe na Deklaracijata, Op{tina ^a{ka se obvrzuva da gi primeni site odr`livi merki, kako edukativni sredbi, diskusii i sli~no za da gi pou~i zemjodelcite i zemjoposednicite i da im uka`e na {tetnosta od kultivirawetona GMO na nivnite imoti. Isto taka, Deklaracijata }e bide dostavena do Vladata na R.Makedonija so cel da se pobara donesuvawe na potrebnata zakonska regulativa i za{tituvawe na pravoto na zemjodelcite da proizveduvaat hrana bez GMO.

Proektot e poddr`an od fondacijata Grassroots foundation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Пријавен е еколошки проблем на Езеро МладостПријавен е еколошки проблем на Езеро Младост

На ден 31.08.2020година во просториите на Еколошко друштво Вила Зора од страна на граѓани пријавен е еколошки проблем на Езеро Младост, каде што се приметени масни дамки на површината на

ОДИМЕ ПОНАТАМУОДИМЕ ПОНАТАМУ

ОВАА ГОДИНА, НА 5-ТИ ЈУНИ, БЕШЕ РЕАЛИЗИРАНА АКЦИЈА НА ЗЕЛЕНАТА КОАЛИЦИЈА, ЧИЈ ЧЛЕН Е И Е.Д.ВИЛА ЗОРА, СО ЦЕЛ ДА СЕ СОБЕРАТ ПОТРЕБНИТЕ 90.000МКД ЗА ДА ОТПОЧНЕ ТУЖБЕНИОТ ПРОЦЕС КОЈ