Собирање ПЕТ амбалажа

Ед Вила Зора, во соработка со ООУ Блаже Конески, СВР Велес и ЈКП Дервен реализираше акција за собирање ПЕТ амбалажа на неколку локации во Велес. На акцијата се приклучија и граѓаните на кои им беа поделени торбички за ПЕТ амбалажа.

Read more

Деконтаминација на почва

Фиторемедијацијата   -практично   решение за проблемот -загадување на почвата ЕД” Вила Зора” спроведе повеќегодишни бројни истражувања и активности кои продолжија и во склоп на проектот „ Да ја заштитиме почвата од загадување“ поддржан од УСАИД. Се земаа примероци од почва на неколку длабочини од најзагадените подрачја. Започнувајќи од

Read more

Naslov objava ovde 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not

Read more

Naslov objava ovde 4

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not

Read more