Деконтаминација на почва

Фиторемедијацијата   -практично   решение за проблемот -загадување на почвата Според бројните исртражувања кои ЕД” Вила Зора” ги спроведе заедно со Факултетот за Земјоделство и храна при Универзитетот св.Кирил  и Методиј во Скопје и во склоп на проектот „ Да ја заштитиме почвата од загадување“ поддржан од УСАИД се

Read more

Naslov objava ovde 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not

Read more