Повик

Јавен повик за прибирање на понуди за избирање на физичко лице или фирма за изработка на њеб платформа за млади.

Понудите може да се достават на маил: vilazora@vilazora.org.mk , ole_naumoska@yahoo.com или лично во канцеларијата на ЕД Вила Зора на улица Трајко Панов бр.22 (спроти градинката во дворови)секој работен ден од 08 :00 до 16:00ч, накасно до 30.11.2023 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Сечата на ШС “Бабуна” во атарот на селото СујаклариСечата на ШС “Бабуна” во атарот на селото Сујаклари

Жителите на с.Сујаклари реагираат на сечата на ШС “Бабуна” во атарот на селото. Врз основа на реакциите, се сече млада шума која и така недостасува во околината на овие села.