Деконтаминација на почва

Фиторемедијацијата   -практично   решение за проблемот -загадување на почвата ЕД” Вила Зора” спроведе повеќегодишни бројни истражувања и активности кои продолжија и во склоп на проектот „ Да ја заштитиме почвата од загадување“ поддржан од УСАИД. Се земаа примероци од почва на неколку длабочини од најзагадените подрачја. Започнувајќи од

Read more