Day: April 23, 2024

Најново истражување за набавките по училиштата со пари од родителите на ученицитеНајново истражување за набавките по училиштата со пари од родителите на учениците

Еколошко друштво Вила Зора во општина Неготино спроведе истражување за набавките по училиштата со пари од родителите на учениците