ЕД Вила Зора новости СВЕТСКИ КОНГРЕС ЗА ИДНИНАТА НА ХРАНАТА И ЗЕМЈОДЕЛИЕТО

СВЕТСКИ КОНГРЕС ЗА ИДНИНАТА НА ХРАНАТА И ЗЕМЈОДЕЛИЕТО

Од 12-15 Мај 2008 година во Бон се одржа првиот светски Конгрес за иднината на храната и земјоделието. На него учествуваа преставници од  повеќе од 50 држави, кои ги презентираа своите активности во насока на зачувување на биодиверзитетот, заштитата од ГМО, развојот на органското земјоделство.

Првиот ден се одржа Фестивал на кој беше презентирана органска храна и органски производи и беа одржани демонстрации во Бон, на кои учествуваа  околу 6 000 демонстранти. Демонстарциите поминаа мирно и без инциденти и насилство. Бон беше центарот на отпорот против ГМО во Светот.

Следните денови се одржаа пленарни сесии на кои беа презентирани најновите научни сознанија околу развојот на органскотот земјоделие, влијанието на ГМО врз природата, како и активностите на одделни земји околу заштитата на био-диверзитетот.

На овој Конгрес како преставник на Еколошкото друштво “Вила Зора” учествуваше Ненад Коциќ, кој ги презентираше активностите на нашата организација и на мрежата “Македонија без ГМО” на пленарнара сесија и имаше самостојна презентација на активностите.

Преставниците на сите земји кои учествуваа на Конгресот се запознаа со активностите на “Вила Зора” и мрежата “Македонија без ГМО” и искажаа задоволство што една мала земја во Европа, преставува добар пример како треба граѓаните  да се борат против инвазијата од ГМО.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

ТРЕТ ЗАВРШЕН ВЕЛОСИПЕДСКИ КРОСТРЕТ ЗАВРШЕН ВЕЛОСИПЕДСКИ КРОС

ЕД Вила Зора во соработка со основните училишта од Велес го одржа третиот завршен за оваа година велосипедски крос на кој учествуваа деца од сите основни училишта. Велосипедскиот крос беше

Расадник за зимзелени дрвцаРасадник за зимзелени дрвца

Во сегашниот свет во кој живееме, многу е важно да преземеме максимални чекори за да го вратиме нашиот еко-систем. Расадниците помагаат да се осигура дека постои конзистентен метод за зачувување

Формирање на мрежата “Македонија без ГМО”Формирање на мрежата “Македонија без ГМО”

На 01.11.2007 година во Велес, Првата ГМО слободна зона во Р.Македонија, беше одржана  конститутивната седница на мрежата “Македонија без ГМО” или “GMO free Macedonia”. Учесници на средбата и основачи на